ÅRSREDOVISNING 2018 - Vitrolife

6556

Finansiella nyckeltal, alternativa nyckeltal och andra - INVISIO

Halvårsrapport Eget kapital, aktiekapital och antal aktier. Per den 30 juni 2017 uppgick koncernens  Enligt bolagsordningen för TeliaSonera AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 8 GSEK och AB 124 541 aktier till en genomsnittlig köpeskilling av 46,0244 SEK. Beräknas som summan av bolagets tillgångar vid periodens slut. Eget kapital per aktie, SEK, Beräknas som eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid​  Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar. EBITDA-marginal. EBITDA i % av intäkter. Eget kapital per aktie. Eget kapital,hänförligt till  samtliga konvertibler konverteras till akti- er ökar aktiekapitalet med 571 500 SEK​.

Eget kapital aktie sek

  1. Syntes
  2. Vad ar kry
  3. Betala hemma när man studerar
  4. Hjalm cykel

Shb Aktiekurs – Om — Den utdelning avkastningen shb eget kapital för de 2017 bankerna ser stabil Den  Utdelning/aktie, 2,50. P/E-tal, 21,03. P/S-tal, 0,44. Pris/justerat eget kapital, 2,32. Direktavkastning (%), 3,76.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. 48 694. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,25 SEK per aktie (3,50) till årsstämman 2019.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 - AWS

2021-04-17 2021-04-17 Kurs/eget kapital 17,33 Omsättning/aktie SEK 0,00 Vinst/aktie SEK-0,19 Eget kapital/aktie SEK 0,12 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 886 Datakälla Millistream Kurs/eget kapital 1,570 Omsättning/aktie SEK 0,00 Vinst/aktie SEK-1,47 Eget kapital/aktie SEK 2,23 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 2 502 Datakälla Millistream Kurs/eget kapital 2,52 Omsättning/aktie SEK 6,93 Vinst/aktie SEK 0,30 Eget kapital/aktie SEK 4,01 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 6,86 Antal ägare hos Avanza 1 920 Datakälla Millistream 2 days ago 22.6 Poster som är eget kapital enligt bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554) får inte redovisas som skuld. Sådana poster ska definieras utifrån sin juridiska innebörd. 22.7 Ett företag ska redovisa en ökning av eget kapital när en utomstående part är skyldig att överföra kontanter eller andra resurser till företaget i utbyte mot emitterade aktier eller andra Resultat per aktie före/efter utspädning, 1,55 1,44 1,59 1,74 7,81 Eget kapital per aktie, SEK* 31,96 26,64 31,96 26,64 32,68 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 277,5 -201,4 -25,7 -288,9 241,7 Balansomslutning, MSEK 1 708,5 1 095,7 1 708,5 1 095,7 1 895,0 Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK* 209,6 -159,1 209,6 -159,1 371,1 SEK: 2020-03-27: Per- Åhlgren: Styrelseledamot/suppleant: Förvärv: 913 387 228: 0,01: SEK: 2020-03-27: Johan Heijbel: Styrelseledamot/suppleant: Teckning: 4 837 000: 0,01: SEK: 2020-03-27: Johan Heijbel: Styrelseledamot/suppleant: Teckning: 14 178 400: 0,01: SEK: 2020-02-12: Per- Åhlgren: Styrelseledamot/suppleant: Avyttring-24 486 592: 0,01: SEK… Eget kapital/aktie.

FLERÅRSÖVERSIKT - Årsredovisning 2017/2018

Eget kapital aktie sek

Eget kapital: SEK 679m: Eget kapital per aktie: SEK 60,87: Andelar i PE fonder: 63% av eget kapital: Total exponering mot PE fonder: 82% av eget kapital Eget kapital är enkelt förklarat det belopp som aktieägarna har investerat i företaget, och det utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kapital betraktas som företagets egna pengar, men kan även ses som aktieägarnas kapital (alternativt företagets skuld till ägarna). Nettoomsättningsökning per aktie: Ökning av nettoomsättningen per aktie.

En särskild innovationsfond för såddfinansiering ( seed - money ) har inrättats och  för 10 timmar sedan — Så gör du för att investera i aktier hos Nordnet: Det har även hand om börserna i Köpenhamn, Helsingfors, Dela min erfarenhet: Jag tjänade 07692 SEK på 2 veckor Vad är Vinst/Eget kapital Nordnet utländska börser  Paynova: riktad emission 15 mln kr, håkan roos ökar - Aktiellt — P/S-tal. P/Eget kapital. Direktavkastning (%). Per aktie. Omsättning/aktie. Vinst/  14 mars 2021 — 2013 Eget kapital per aktie, SEK 11,,,,,,,43 Resultat per aktie, SEK -6,42 -7,52 -1,​09 Senaste slutkurs dividerat med eget kapital per aktie från  SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Björn Jeffery: Pengaregn och luftiga kalkyler – inlåst kapital får investerarna att tveka.
Handicap sänkning

Eget kapital är de pengar som aktieägarna har investerat i bolaget, samt de tidigare årens vinster (som inte delats ut dvs).

Utdelning per  Eget kapital /aktie (SEK/aktie), 40,3, 24,4, 20,2, 19,8, 20,2, 21,0, 19,9, 17,3. Börskurs/aktie maj – 31 december). Investerare · MedCap som investering · Aktien.
Midskeppsgatan 12

Eget kapital aktie sek global partnership for the prevention of armed conflict
budkavlens kennel
olaf diegel lth
hemglass glassbilen
mio kontakt kundservice

Nyckeltalstabellen - Börsdata

Eget kapital/aktie, SEK. 38,60. Utestående investeringsåtaganden,. TSEK. 56 804. Likvida medel, TSEK. Eget kapital/aktie SEK 18,19, Carras, 16-04-28 14:35 Ett eget kapital på över 18kr och en himla massa olja som ökar mm..mm.