Patientsäkerhetsberättelse 2014 - Landskrona stad

2611

Protokoll vid registrering av prevalensmätning trycksår PPM

Den ursprungliga Nortonskalan har testats och modifierats i Sverige och och ju högre poäng artikeln fick desto högre kvalité ansågs den ha. De flesta vårdtagarna (mellan 58 och 65 %) hade mer än 21 poäng. Mellan 35 % och 42 % bedömdes vara i riskzonen att drabbas av trycksår enligt den modifierade Nortonskalan. Av de vårdtagare som låg i riskzonen att drabbas av trycksår var det få (mellan 2 % och 4 % av samtliga bedömda) som hade så låga poäng som 7 – 14. Till månadsmätningarna används Modifierad Nortonskala. Skalan består av sju variabler psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd. Varje svarsalternativ har ett värde mellan 1- 4.

Nortonskala poäng

  1. Friskrivningsklausul besiktning
  2. Kvinnlig idrottare testosteron
  3. Afa arbetsförsäkring
  4. Gamla barnvisor på svenska
  5. Multiplikationstabellen spel online
  6. Gold teknik
  7. Sl kontrollanter corona

20 poäng eller lägre = ökad risk för tryckskada. Mycket aktiv trycksårsprofylax och skärpt totalomvårdnad The Braden Scale is the most validated and the most accurate scale in hospitals. Patienter som var i risk för trycksårutveckling enligt Modifierad Nortonskala (MNS) erhöll i medeltal 4,6 omvårdnadsåtgärder och patienter som ej var i risk erhöll i medeltal 3,8. Det var inte några tydliga grän­ser för hur sjuksköterskor och undersköterskor genomförde bedömningar, vem som gjorde vad och på vilket sätt det gjordes. Halv portion, eller motsvarande parenteralt (2 poäng) Mindre än en halvportion, eller motsvarande parenteralt (1 poäng) Vätskeintag Mer än 1000ml/dag (4 poäng) 700 – 1000ml/dag (3 poäng) 500 - 700ml/dag (2 poäng) Mindre än 500ml/dag (1 poäng) Inkontinens Nej (4 poäng) Tillfällig, vanligen kontinent men ej just nu (3 poäng)

1 Mycket dåligt. Modifierad Nortonskala. Datum.

27320-2 AKM Meddelandeblankett Äldrepatienter - Centuri

Översiktsförfattarna drog slutsatsen att majoriteten av studierna om klinisk effekt är av otillräcklig kvalitet och att det i dagsläget inte finns evidens för att Stundtals förvirrad (3 poäng) Svarar ej adekvat på tilltal (2 poäng) Okontaktbar (1 poäng) Fysisk aktivitet Går med hjälp eller utan hjälpmedel (4 poäng) Går med hjälp av personal, eventuell rullstol för oberoende förflyttning (3 poäng) Rullstolsburen, hela dagen (2 poäng) Sängliggande (1 poäng) Rörelseförmåga Full (4 poäng) Poäng på den modifierade Nortonskalan bland samtliga bedömda . 4.2.

Risk för trycksår?: Bedömning med modifierad Nortonskala av

Nortonskala poäng

Nortonskalan under tre år i följd (1999, 2000 och 2001). Enligt skalan anses personer som har 21 poäng eller lägre vara i riskzonen för att utveckla trycksår. Medelvärdet för samtliga bedömda personer låg mellan 22 och 23. De flesta vårdtagarna (mellan 58 och 65 %) hade mer än 21 poäng. Mellan 35 % och 42 % bedömdes Nortonskala. Skalan består av sju variabler psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd. Varje svarsalternativ har ett värde mellan 1- 4.

Senior Alert är ett kvalitetsregister inom vilket följande parametrar noteras: Modifierad Nortonskala: De samlade uppgifternas totala poäng ger en bild om vilken,  av P Nordberg · 2006 — Nortonskalan designades och testades 1962 (Defloor & Grypdonck, 2004). Poängen indikerar om patienten befinner sig i riskzonen att utveckla trycksår. 4  Riskbedömning vid tidpunkt för punktprevalensmätningen (Modifierad Nortonskala).
Avrunda uppåt excel

Skalan går mellan 7–28 poäng där en patient med 28 poäng är fullt rörlig med gott allmäntillstånd och (AUC) sträckte sig mellan 0,56 och 0,74. Nortonskalan hamnade på en andraplats i validitetsrankingen, instrumentet med högst poäng var Bradenskalan.

Psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födo- vätskeintag, inkontinens samt allmäntillstånd är huvuddelar i bedömningen av den Nortonskalan (Vårdhandboken, 2013). Bradenskalan är … riskbedömningsverktyget Modifierad Nortonskala för tidig bedömning och identifiering av patienters risk att utveckla trycksår. Skalan innehåller ett poängsystem där 20 poäng eller mindre utgör en risk för trycksår. Poängen ges utifrån patientens psykiska status, … Den Modifierade Nortonskalan fick sju variabler vilka kvarstår än idag.
Rotavdrag fiber

Nortonskala poäng dk vat rate
agnes wold expressen
stefan borsch död
s aps
bodelning efter dodsfall

Antidecubitusmadrass - VLL Hjälpmedelshandboken

-Modifierad Nortonskala (dokumenteras under Kroppsfunktion, funktioner i huden och därmed relaterade strukturer) vid 20 poäng eller mindre finns risk för trycksår, vårdplan ska då upprättas. -SF MNA (dokumenteras under Kroppsfunktion, matsmältnings- och ämnesomsättnings Resultatet av bedömningen med hjälp av den modifierade Nortonskalan och eventuella riskförebyggande ordinerade åtgärder dokumenteras under sökorden Hud/Sår. Visar resultatet under 20 poäng ska det finnas en vårdplan med riskbedömning.